Økonomi og kristendom

"Med bogen ”Økonomi og kristendom … hvad Guds er” ønsker udgiverne at inspirere og motivere en bred gruppe af læsere til at forholde sig til økonomi. Økonomi er nemlig, som det hedder, for vigtigt til, at man kan overlade det til økonomer alene. ”Kristendommen åbner også vigtige og nyttige perspektiver på økonomi og har righoldige ressourcer til at kvalificere og korrigere økonomisk tænkning,” skriver Kristeligt Dagblads anmelder. Læs hele anmeldelsen.


'Økonomi og kristendom ...Hvad Guds er' kan købes på Forlaget Eksistensen.

Bogen er 261 sider og sælges til en vejledende udsalgspris på 249,- kr. for den trykte bog og 149,- kr. for e-bogsudgaven (pdf-format).

Image

Hvorfor 'Økonomi og kristendom'?

Økonomi er godt.

Økonomi er udtryk for, at vi mennesker har med hinanden, med naturen og med Gud at gøre.

Men hvilken betydning skal økonomi tillægges, hvordan indretter vi den bedst, og med hvilket mål? Og hvorfor blande Gud ind i det?

Det er de spørgsmål, som en række fagpersoner – de fleste med tilknytning til kirkelivet i Danmark – drøfter i denne bog. I en bred samtale, som går på tværs af de sædvanlige politiske, økonomiske og kirkelige skel og dagsordener.

Der skrives med passion, fordi forfatterne er overbeviste om, at kristendommen har noget vigtigt at bidrage med ind i den aktuelle økonomiske situation, som omfatter nøden i verden, de sociale udfordringer i Danmark såvel som klimakrisen.

Deltag i debatten på Himmelske Dage i Herning

Markedsøkonomi og kapitalisme er vejen frem, hvis flere i verden skal få et bedre liv. Vil nogle sige. Andre mener, at kapitalisme uundgåeligt skaber uretfærdighed og ulighed. Nogle påpeger, at politik er alt for styret af økonomiske spørgsmål, mens andre gør gældende, at vi kun kan sikre vores velfærd ved at skabe økonomisk vækst. Hvem har ret, og hvad bør vi gøre?

Kristendommen har svar. Svar på, hvad retfærdighed er, hvad et godt liv er, hvad vores ansvar for hinanden er … og hvem Gud er. Det er de spørgsmål, som ligger lige under overfladen, når vi drøfter økonomi. Økonomi handler nemlig om tro, håb og kærlighed.

Ved dette samtale-arrangement vil bidragydere til bogen 'Økonomi og kristendom …  hvad Guds er' drøfte, hvordan vi som kirke og kristne kan bidrage til samfundsdebatten på det økonomiske område.

Tidspunkt: Lørdag d. 1. juni kl. 11-12
Lokalitet: Folkekirkens ”Cirkustelt”
Ruter: Kirke og teologi-ruten; samfundsdebat-ruten
Vært: Andreas Østerlund Nielsen
Ordstyrer: Anders Laugesen
Samtalepartnere: Jesper Jespersen, Peter Lodberg og Jens Maibom Pedersen
Himmelske Dage Herning

Hvem er udgiverne?

De kirkelige paraplyorganisationer Dansk Missionsråd, Danske Kirkers Råd og Dansk Diakoniråd står bag udgivelsen. 

Dansk Missionsråd

Dansk Missionsråd er grundlagt i 1912 som en paraplyorganisation for danske missionsorganisationer. Mission er omvendelse, nye fællesskaber og forandring af verden.

Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde.

Dansk Diakoniråd

Dansk Diakoniråds medlemmer arbejder på folkekirkeligt grundlag bl.a. med diakonal og social indsats for børn, unge, voksne og ældre

Bidragsydere og indhold

Der er en række danske økonomer, teologer, politikere og praktikere, som har bidraget til bogen. Bidragene handler om a) økonomisk teori og praksis i kritisk belysning; b) kristendom og økonomi; c) kristent engagement; d) kirken og pengene. Mellem hoveddelene er der placeres en række perspektiveringer, som bringer de forskellige kapitler i samtale med hinanden.
Image
"Der er brug for en vederhæftig debat på tværs af fagene om de store spørgsmål, det gode samfund og det gode liv, om tro og viden, om forholdet mennesker og mennesker imellem, og menneskers rolle i forhold til naturen"
"Der er brug for en vederhæftig debat på tværs af fagene om de store spørgsmål, det gode samfund og det gode liv, om tro og viden, om forholdet mennesker og mennesker imellem, og menneskers rolle i forhold til naturen"